От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

Sienkiewicz H.

Krzyżacy : powieść historyczna z 9 ilustracjami

Olsztyn; Allenstein: Nakładem wydawnictwa "Mazur"; Drukiem S. Pieniężnego ("Gazeta Olsztyńska"), 1930. - III, 547 s.

Доступно для скачивания

Сенкевич Г.

Крестоносцы. В 2-х томах

Варшава: Ксёнжка и Ведза, 1988.

Доступно для скачивания

Сенкевич Г.

Крестоносцы. Том 2

Варшава: Ксёнжка и Ведза, 1988.

Доступно для скачивания

Сенкевич Г.

Крестоносцы. Том 1

Варшава: Ксёнжка и Ведза, 1988.

Доступно для скачивания

Łempicki S.

Nieznane wydawnictwo grunwaldzkie i "Staroświecka pieśń o bitwie pruskiej"

Lwów: Z Drukarni Zakładu Narodowego imeniz Ossolińskich, 1937. - 34 s.

Доступно для скачивания

Dąbrowski S.

Bój grunwaldzki : 1410-1910

Wydawnictwo imienia Staszyca

Warszawa, 1910. - 130 s.

Доступно для скачивания

Potkowski E.

Grunwald 1410

Dzieje narodu i państwa polskiego

Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. - 72 s.

ISBN: 83-03-03641-6

Доступно для скачивания

Kotzde W.

Der Deutsche Orden im Werden und Vergehen

Leipzig: Spamerschen Buchdruckerei, 1928. - 84 S.

Доступно для скачивания

Eggenberger D.

An Encyclopedia of Battles: Accounts of over 1,560 Battles from 1479 B.C. to the Present

New York: Dover Publications, 1985. - viii, 533 p.

ISBN: 0-486-24913-1, 9780486249131

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 16