От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиотека > Оборона правобережья нижнего Немана против агрессии Тевтонского ордена (XIII - начало XIV в.)
Батура Р. К.

Оборона правобережья нижнего Немана против агрессии Тевтонского ордена (XIII - начало XIV в.)

Добавлено:
Добавил: production
Обновлено:
Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. 1985 год.
Избранная литература и источники:
 1. Basanavičius J. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1970.
 2. Historisch-geographischer Atlas des Preussenlandes/H. Mortensen; G. Mortensen, R. Wenskus. Wiesbaden, 1973, Lfg 3, T. 1 (Wehranlagen).
 3. Jurginis J. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Vilnius, 1962.
 4. Krumbholtz R. Samaiten und der Deutsche Orden bis zum Frieden am Melno See. Königsberg, 1890.
 5. Lietuviškoji enciklopedija. Kaunas, 1935, III.
 6. Lietuvių karas su kryžiuočiais. Vilnius, 1964.
 7. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Piliakalniai. Vilnius, 1975, t. II.
 8. Łowmiański H. Agresja zakonu krzyżackiego na Litwę w wiekach XII — XV. — Przegląd historyczny, W-wa, 1954, t. 45, z. 2/3, s. 338—371.
 9. Lowmiański H. Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1932, t. II, s. 79—102.
 10. Mortensen H., Mortensen G. Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens. Leipzig, 1938, T. II.
 11. Narbutt T. Dzieje narodu litewskiego. Wilno, 1838, t. IV; 1840, t. VII, dod IX.
 12. Pakarklis P. Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai. Kaunas, 1948.
 13. Pollakówna M. Kronika Piotra z Dusburga. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1968.
 14. Scriptores rerum Prussicarum. Leipzig, 1861, t. I.
 15. Scriptores rerum Prussicarum. Leipzig, 1863, t. II.
 16. Toeppen M. Historisch-comparative Geographie von Preussen. Gotha, 1858.
 17. Voigt J. Geschichte Preussens. Königsberg, 1827, Bd. II.
 18. Voigt J. Geschichte Preussens. Königsberg, 1830, Bd. IV.
 19. Weber L. Preusscn vor 500 Jahren. Danzig, 1878.
 20. Zajączkowski S. Śtudya nad dziejami Żmudzi w. XIII. Lwów, 1925.
 21. Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М., 1959.