От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Turnbull S.

Crusader Castles of the Teutonic Knights (1): The red-brick castles of Prussia 1230-1466

Fortress. 11

Osprey Publishing Ltd., 2003. - 64 p.

ISBN: 978-1-84176-557-0, 978-1-84908-010-1, 978-1-78096-217-7

Доступно для скачивания

Harrison P.

Castles of God: Fortified Religious Buildings of the World

The Boydell Press, 2004. - 304 p.

ISBN: 1-84383-066-3

Доступно для скачивания

Snow D.

Battle Castles: 500 Years of Knights and Siege Warfare

HarperPress, 2012. - 336 p.

ISBN: 978-0007455584, 9780007457489

Доступно для скачивания

Bartetzky A.

Architecture Makes History: Reconstruction and Nation-building in East Central Europe

// Architecture Re-Performed: The Politics of Reconstruction. - Ashgate, 2015. - P. 19-34.

Доступно для скачивания

Białas M.

Oblężenie Malborka (26 Lipca - 19 września 1410 roku)

// Wsparcie inżynieryjne w Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim 1409-1411: Sesja popularno-naukowa z okazji 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku: Materiał pokonferencyjny. - Warszawa, 2010. - S. 53-56.

Доступно для скачивания

Jóźwiak S., Trupinda J.

Krzyżackie zamki komturskie w Prusach: Topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - 460 s.

ISBN: 978-83-231-2896-0

Доступно для скачивания

Пётр из Дусбурга

Хроника земли Прусской

М.: Ладомир, 1997. - 384 с.: 8 л.ил.

ISBN: 5-86218-258-6

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 3 из 15