От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Кулаков В. И.

Остатки сёдел X в. на могильнике Kleipe Kaup

// Lietuvos archeologija. - Vilnius, 2011. - T. 37. - P. 153-166.

Доступно для скачивания

Kulakov V. I.

Varangian Watchdogs

Times and People

// Science in Russia. - 2013. - № 2. - P. 69-73.

Доступно для скачивания

Randsborg K. u.a.

Kaup 2014: Archaeological Excavations & Research History

// Acta Archaeologica. - Køpenhavn, 2016. - Vol. 87, issue 1. - P. 85-130.

Доступно для скачивания

Кулаков В. И.

Резная кость могильника Малый Кауп

// Гістарычна-археалагічны зборнік. - Мінск, 2015. - Вып. 30. - С. 284-292.

Доступно для скачивания

Кулаков В. И.

Фибулы типа Терслев в Балтии

// Зборнік дакладаў і тэзісаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў" (Мінск, Беларусь, 19-20 лістапада 2015 года). - Мінск, 2016. - С. 222-225.

Доступно для скачивания

Kulakov V. I.

Gintaras Kaupe

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2015. - T. 16. - P. 40-48.

Доступно для скачивания

Кулаков В. И.

Балтская часть могильника Кауп

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2011. - T. 12. - P. 87-98.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 2 из 4