От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

 1. Древние времена, до VI в. (435)
 2. Племена пруссов, VI - нач. XIII в. (739)
 3. Тевтонский орден, 1224-1525 (2423)
 4. Герцогство Пруссия, 1525-1618 (885)
 5. Бранденбург-Пруссия, 1618-1701 (1047)
 6. Прусское королевство, 1701-1871 (4390)
 7. Германская Империя, 1871-1919 (2571)
 8. Веймарская республика, 1919-1933 (877)
 9. Третий рейх, 1933-1945 (6172)
 10. Послевоенный период, с 1945 (2663)
 1. Войны Тевтонского ордена (633)
 2. Войны со Швецией (121)
 3. Польское наследство, 1733-35 (112)
 4. Семилетняя война (564)
 5. Наполеоновские войны (1800)
 6. Первая Мировая война (1360)
 7. Вторая Мировая война (5273)
 1. Археология (1015)
 2. Архитектура (222)
 3. Библиография (140)
 4. Биографии (2746)
 5. Военная история (8482)
 6. Геральдика (48)
 7. Дипломатия (198)
 8. Знамена и штандарты (40)
 9. Карты и картография (81)
 10. Награды (43)
 11. Нумизматика (40)
 12. Техника и вооружение (442)
 13. Униформа (97)
 14. Фортификация (240)
 15. Янтарная комната (241)
 1. Пруссия (6149)
 2. Россия (9296)
 3. Франция (585)
 4. Польша (616)
 5. Литва (238)
 6. Швеция (38)
 1. Русский (14804)
 2. Английский (1198)
 3. Немецкий (3928)
 4. Польский (811)
 5. Литовский (46)
 6. Французский (64)
 7. Чешский (5)
 8. Белорусский (6)
 9. Украинский (2)
 10. Латинский (56)
 11. Датский (1)
 12. Нидерландский (1)
 13. Шведский (1)

Lewandowska I.

Wizerunek XIX-wiecznego chłopa z Mazur w świetle źródeł i literatury wspomnieniowej

// Życie prywatne Polaków w XIX wieku. - Łódź; Olsztyn, 2019. - T. VIII: "O mężczyźnie (nie)zwyczajnie". - S. 337-352.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

The life and work of Józef Malewski, set against the backdrop of the situation of Polish people in Warmia in the first half of the 20th century

// Past and contemporary contexts of school education in Warmia and Mazury. Part I. Selected problems of the school education system in Warmia and Mazury. From II Republic of Poland to the end of the 20th century. - Olsztyn, 2018. - P. 13-30.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Społeczność żydowska na ziemiach pruskich (Warmii i Mazurach) na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki

// Żydzi wschodniej Polski. Seria V. W kręgu judaizmu. - Białystok, 2017. - S. 349-376.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Oswajanie poniemieckiej przestrzeni nazewniczej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej

// Nazwa dokumentem przeszłości regionu. - Wrocław, 2010. - S. 35-64.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Młodzież wobec zabytków Warmii i Mazur w okresie Polski Ludowej

// Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej. - 2012. - S. 97-114.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Nadleśnictwo Stare Jabłonki w okresie PRL: historia i ludzie

// Pamięć i Przyszłość. - 2018. - Nr 2. - S. 35-43.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Leśnicy obecnego Nadleśnictwa Jedwabno w powojennej służbie w lasach mazurskich (1945-1972)

// W służbie ludziom i przyrodzie. Działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych. - Tarnobrzeg 2019. - S. 265-305.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Kwitajny i pałac Dönhoffów po II wojnie światowej. Historia i dziedzictwo

// Przez region do Europy. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin. - Olsztyn, 2019. - S. 227-240.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Jan Stefan Wydżga dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich

// Studia Warmińskie. - 1999. - T. XXXVI. - S. 141-154.

Доступно для скачивания

Lewandowska I.

Gwara warmińska na przełomie dwóch stuleci (XIX-XXI wiek)

// Miejsca pamięci w edukcji historycznej. - Toruń, 2009. - S. 85-93. - (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne; VI).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100