От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Kazakevičius V.

Ietigalis sidabru inkrustuota įmova iš Vilkijos

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2002. - T. 3. - P. 104-121.

Доступно для скачивания

Дворецкий Е.

Замланд. Кранц и Куршская коса в старых открытках

Калининград; Гамбург, 2019. - 248 с.

ISBN: 978-3-936112-64-1

Vitkūnas M., Zabiela G.

Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas

Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2017. - 88 p.

Доступно для скачивания

Juga-Szymańska A.

Die Fibel aus Lattenwalde. Die Fibeln A. 67-68 aus dem westbaltischen Kulturkreis

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2011. - T. 12. - P. 36-47: ill., map.

Доступно для скачивания

Budrys S.

Pergalės monumentas Kaliningrade

Vilnius, 1965. - XXVII, [33] p.

Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje. = Appropriation of Spaces in East Prussia during the 20th Century

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. XXIV

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.

Доступно для чтения

Širouchov R.

"Prūsijos" muziejaus archeologijos kolekcijos ir archyvai

// Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai. - Vilnius, 2012. - P. 131-166.

Доступно для скачивания

Širouchovas R.

Nauji prūsų X-XIII a. kapinynų tyrimai vakarų baltų kultūros kontekste

// Lituanistica. - Vilnius, 2011. - № 3 (85). - P. 286-304.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 3 из 5