От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

 1. Древние времена, до VI в. (37)
 2. Племена пруссов, VI - нач. XIII в. (102)
 3. Тевтонский орден, 1224-1525 (222)
 4. Герцогство Пруссия, 1525-1618 (46)
 5. Бранденбург-Пруссия, 1618-1701 (43)
 6. Прусское королевство, 1701-1871 (66)
 7. Германская Империя, 1871-1919 (38)
 8. Веймарская республика, 1919-1933 (27)
 9. Третий рейх, 1933-1945 (94)
 10. Послевоенный период, с 1945 (70)
 1. Войны Тевтонского ордена (50)
 2. Войны со Швецией (5)
 3. Семилетняя война (1)
 4. Наполеоновские войны (9)
 5. Первая Мировая война (2)
 6. Вторая Мировая война (65)
 1. Археология (149)
 2. Архитектура (17)
 3. Библиография (7)
 4. Биографии (17)
 5. Военная история (92)
 6. Знамена и штандарты (2)
 7. Карты и картография (9)
 8. Техника и вооружение (47)
 9. Униформа (1)
 10. Фортификация (15)
 11. Янтарная комната (1)
 1. Пруссия (144)
 2. Россия (39)
 3. Франция (4)
 4. Польша (118)
 5. Литва (11)
 6. Швеция (2)
 1. Польский
 2. Русский (14619)
 3. Английский (1120)
 4. Немецкий (3792)
 5. Литовский (46)
 6. Французский (63)
 7. Чешский (5)
 8. Белорусский (6)
 9. Украинский (2)
 10. Латинский (54)
 11. Датский (1)
 12. Нидерландский (1)
 13. Шведский (1)

Ćwikła Ł.

Udział Łęczycan i Sieradzan w konflikcie Władysława Łokietka z Zakonem Krzyżackim

// Saeculum Christianum. Pismo Historyczne. - Łódź, 2013. - Vol. 20. - P. 33-39.

Доступно для скачивания

Wenta J.

Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie Zakonu Niemieckiego w XIII-XIV w.

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Rocznik 83 - Zeszyt 3

Toruń: TNT, 1990. - 150 s.

ISBN: 83-00-02575-8

Доступно для скачивания

Kondracki J.

Rozwój i stan badań limnologicznych (pozabiologicznych) w Polsce

// Przegląd Geograficzny. - Warszawa, 1954. - T. XXVI, zesz. 2. - S. 3-11.

Доступно для скачивания

Majdanowski S.

Jeziora Polski

// Przegląd Geograficzny. - Warszawa, 1954. - T. XXVI, zesz. 2. - S. 17-50.

Доступно для скачивания

Natuniewicz M.

Nowe znaleziska ze starych wykopalisk: Zabytki z okresu wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum w Elblągu

// Archeologia ziem pruskich: nieznane zbiory i materiały archiwalne: międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda - 15-17. X. 1998. - Olsztyn, 1998. - S. 115-131.

Доступно для скачивания

Dąbrowski J., Mogielnicka-Urban M.

Wyniki prac wykopaliskowych na stanowiskach zespołu osadniczego kultury łużyckiej we wsi Woryty, woj. Olsztyn

// Sprawozdania Archeologiczne. - 1976. - T. XXVIII. - S. 145-167.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 7 из 71