От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Уточняющий поиск

8,8 cm Flak 18/36/37. Vol. I

Militaria. 155

Warszawa, 2002.

ISBN: 83-7219-134-4

Доступно для скачивания

Kuczyński S. M.

Spór o Grunwald: Rozprawy polemiczne

Warszawa, 1972. - 278 s.

Kuczyński S. M.

Bitwa pod Grunwaldem

Katowice, 1985.

Korzon T.

Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. T. 1 Epoka przedrozbiorowa

Lwów; Kraków; Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1923. - 388 S.

Второе издание

Доступно для скачивания

Kirgener F. J.

Précis du siege de Dantzick, fait par l'armée française en avril et mai 1807

Paris: De l'Imprimerie de Migneret, 1807.

Flisowski Z.

Westerplatte

Warszawa, 1960.

Dąbrowski F.

Wspomnienia z obrony Westerplatte: (Wspomnienia i dokumenty)

Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1957.

Wańkowicz M.

Westerplatte

Warszawa, 1959.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 9 из 11