От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Уточняющий поиск

Gaffarel P.

Campagnes du consulat et de l'empire. Période des succès (1800-1807)

Bibliothèque des écoles et des familles

Paris, 1892. - 319 p.

Доступно для скачивания

Górski K.

Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego

Wrocław; Warszawa; Krakólw; Gdansk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 245 s.

Доступно для скачивания

Kubala L.

Wojna szwecka w roku 1655 i 1656

Szkiców historycznych. IV

Lwów; Warszawa; Poznań, [1913]. - X, 495 s.

Доступно для скачивания

Prekop D.

Wojna zakonu krzyzackiego z Litwa w latach 1283-1325

Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. - 188 S.

ISBN: 8377808714, 978-8377808719

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 5 из 11