От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Уточняющий поиск

Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 99

Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. - 198 s.

Доступно для скачивания

Na stronach ksiąg i internetu: bitwa pod Grunwaldem przez wieki

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. Rok 2010 - zeszyt specjalny

Olsztyn, 2010.

Доступно для скачивания

Biskup M.

Grunwaldzka bitwa: geneza, przebieg, znaczenie, tradycje

Panorama Dziejów Polski. Fakty i Mity

Warszawa: Interpress, 1991. - 212 s.

Доступно для скачивания

Nadolski A.

Grunwald 1410

Historyczne Bitwy

Warszawa: Bellona, 2008. - 144 s.

2-е издание

ISBN: 8311111537, 978-8311111530

Доступно для скачивания

Morawski R., Wielecki H.

Wojsko Księstwa Warszawskiego: Kawaleria

Bellona, 1991. - 158, [2] s. : il.

ISBN: 83-11-07956-0, 978-83-11-07956-4

Доступно для скачивания

Nadolski A.

Grunwald 1410

Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1996. - 144 s.

2-е издание

Доступно для скачивания

Nadolski A.

Grunwald 1410

Warszawa, 1993.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 2 из 11