От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Уточняющий поиск

Kuczyński S. M.

Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411

Warszawa: Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960. - 622 s.

Długosz J.

Bitwa grunwaldzka (Z historii Polski)

Kraków, 1925. - LIV, 112 s.

Kormanowa Ż.

Grunwald: 15 lipca 1410 roku

Moskwa: nakł. Związku Patrjotów Polskich w ZSSR, 1943. - 39, [1] s., [4] s. il.

Kuczyński S. M.

Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411

Warszawa, 1987.

5-е издание

Kuczyński S. M.

Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411

Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1980.

Bielecki Z., Dębowski R.

36 dni: 1.IX-6.X. 1939 roku

Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971. - 206 с.

Пшимановский Я. и др.

Память. Ч. 2: [Сборник]

Варшава: Интерпресс, 1987. - 555; [6] с.: фот.;

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 10 из 11