От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиотека

Żórawska A.

Bursztyn w kulturze kurhanów zachodniobałtyjskich

// Światowit. - Warszawa, 2001. - T. 3 (44), Fasc. B. - S. 213-231.

Доступно для скачивания

Skvorcov K. N.

Nowe spojrzenie na stare materiały. Próba rekonstrukcji inwentarzy grobów 1 i 4 z badań Richarda Klebsa na cmentarzysku w Warnikam w 1877 roku

// Orbis Barbarorum. - Warszawa; Schleswig, 2017. - P. 223-238. - (Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina. T. VI).

Доступно для скачивания

Szymański P.

Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim

Światowit: Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages. 10

Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 238 S.

ISBN: 8387496197, 9788387496197

Доступно для скачивания

Grodziska Warmii i Mazur. Cześć 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze

Archaeologica Hereditas. 02

Warszawa: Zielona Góra, 2013. - 468 s.

ISBN: 978-83-932546-7-5

Доступно для скачивания

Grodziska Warmii i Mazur. Cześć 2. Nowe badania i interpretacje

Archaeologica Hereditas. 07

Warszawa, 2016. - 388 s.

ISBN: 978-83-946496-1-6

Доступно для скачивания

Radkowski J., Wysocki J.

Wstęp do problematyki gródków stożkowatych z terenu średniowiecznego państwa zakonu krzyżackiego, znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 295-385. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Kobyliński Z. i. in.

Falsyikacja domniemanych pradziejowych i średniowiecznych grodzisk w powiecie iławskim i ostródzkim

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 247-293. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Stępnik T.

Analiza dendrologiczna prób drewna i węgli drzewnych z grodzisk zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 231-246. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Lityńska-Zając M., Moskal-del Hoyo M.

Wyniki badań archeobotanicznych grodzisk z zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 211-230. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Kałużna-Czaplińska J. i in.

Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice pochodzącej z pradziejowych i średniowiecznych grodzisk z zachodniej części ziem pruskich

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 173-209. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 14