От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиотека

Juga-Szymańska A., Maciałowicz A.

Germanie na Mazurach, czyli o zaskakującym znalezisku z cmentarzyska w Łabapie (dawn. Labab, Kr. Angerburg)

// Orbis Barbarorum. - Warszawa; Schleswig, 2017. - P. 177-189. - (Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina. T. VI).

Доступно для скачивания

Kontny B.

Topory w kulturach bogaczewskiej i sudowskiej

Studia i artykuły

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 69-97.

Доступно для скачивания

Szymański P.

Barbaricum. Tom 9: Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza

Światowit. Supplement series B, Barbaricum. Vol. 9

Warszawa: Instytut Archaeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. - 185 p.: ill.

Доступно для скачивания

Szymański P.

Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów

Światowit: Supplement Series P: Prehistory and Midle Ages. Vol. XX

Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. - 210 S.

ISBN: 978-83-61376-83-5

Доступно для скачивания

Wadyl S.

Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z mezoregionu dorzecza górnej Drwęcy

// Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia. - Toruń, 2013. - XXXIII. - S. 129-152.

Доступно для скачивания

Wiloch-Kozlowska R., Kościński B.

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku przy ulicy Grodzkiej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 505-511. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 10