От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиотека

Skvorcov K. N.

Nowe spojrzenie na stare materiały. Próba rekonstrukcji inwentarzy grobów 1 i 4 z badań Richarda Klebsa na cmentarzysku w Warnikam w 1877 roku

// Orbis Barbarorum. - Warszawa; Schleswig, 2017. - P. 223-238. - (Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina. T. VI).

Доступно для скачивания

Szmidel-Domasłowska W., Domasłowski W.

Konserwacja kamiennej konsoli z Mojżeszem w kościele św. Jana w Toruniu

// Ochrona Zabytków. - 1969. - 22, № 1 (84). - S. 35-48.

Доступно для скачивания

Aścik K.

O wojskowości Prusów w V-XIII wieku

// Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - Olsztyn, 1968. - Nr. 2. - S. 221-237.

Доступно для скачивания

Ketrzyriski W.

Fontes Olivenses

// Monumenta Poloniae Historica: Pomniki dziejowe Polski. T. VI. - Krakow, 1893. - S. 257-382.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 42