От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Dzieje Chełmna i jego regionu: Zarys monograficzny

Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace popularnonaukowe. Nr. 9

Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1968. - 553 s.

Доступно для скачивания

Chrzanowski T., Kornecki M.

Chełmno

Pomorze w zabytkach sztuki

Wrocław; Warszawa; Kraków, 1991. - 223 s.

ISBN: 83-04-03234-1

Доступно для скачивания

Кулаков В. И.

Гора великанов: Исток Янтарного пути

Калининград: Калининградская Книга, 2017. - 72 с.

Доступно для скачивания

Mierzyński A. J.

Źródła do mytologii litewskiej. [Część I.] Od Tacyta do końca XIII wieku

Mythologiae Lituanicae Monumenta

Warszawa: Druk K. Kowalewskiego, 1892. - [1], 155, 5 s.

Доступно для скачивания

Völling T.

Germanien an der Zeitenwende: Studien zum Kulturwandel beim Übergang von der vorrömischen Eisenzeit zur älteren römischen Kaiserzeit in der Germania Magna

British Archaeological Reports: International series. 1360

Oxford: Archaeopress, 2005. - VIII, 319 S., [147] Taf.

ISBN: 1-84171-805-X, 978-1-84171-805-7

Доступно для скачивания

Łowmiański H.

The Ancient Prussians

The Baltic Pocket Library

Toruń; London: Baltic Institute, 1936. - 109 s.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 2 из 8