От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Gorycki L.

Tradycja grunwaldzka w Polsce po 1918 roku: Między polityczną koniecznością a społecznym oczekiwaniem

// Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy. - Kraków, 2011. - S. 170-185.

Доступно для скачивания

Костяшов Ю. В.

Роль Кёнигсберга в научном и культурном сотрудничестве с Россией XVIII-XX веков

// Кёнигсберг - Крулевец - Калининград: Историческое наследие. - Венгожево; Ольштын, 2013. - С. 46-57.

Доступно для скачивания

Kostiaszow J.

Rola Kónigsbergu w naukowej i kulturalnej współpracy z Rosją w XVIII-XX w.

// Königsberg - Królewiec - Kaliningrad: dziedzictwo historyczne. - Olsztyn; Węgorzewo, 2013. - S. 39-49.

Доступно для скачивания

Manteuffel T.

Rola cystersów w Polsce wieku XII

// Przegljd historyczny. - Warszawa, 1950. - T. 41. - S. 180-202.

Доступно для скачивания

Aścik K.

O wojskowości Prusów w V-XIII wieku

// Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - Olsztyn, 1968. - Nr. 2. - S. 221-237.

Доступно для скачивания

Koperkiewicz A.

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Olsztyn - Las Miejski

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 27-47. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Kobyliński Z., Wach D., Rutyna M.

Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Kamionce, st. 9, gm. Iława: wstępne wyniki badań z 2012 roku (z aneksami Anny Gręzak i Elżbiety Jaskulskiej)

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 281-303. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Jagodziński M. F.

Wyniki badań archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 181-203. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Żywiczyński A.

Wschodniopruska pozycja obronna - historia, stan zachowania, badania i zagospodarowanie do celów turystycznych

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 237-247.

Доступно для скачивания

Kontny B.

Topory w kulturach bogaczewskiej i sudowskiej

Studia i artykuły

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 69-97.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 6