От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Manteuffel T.

Rola cystersów w Polsce wieku XII

// Przegljd historyczny. - Warszawa, 1950. - T. 41. - S. 180-202.

Доступно для скачивания

Aścik K.

O wojskowości Prusów w V-XIII wieku

// Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - Olsztyn, 1968. - Nr. 2. - S. 221-237.

Доступно для скачивания

Koperkiewicz A.

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Olsztyn - Las Miejski

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 27-47. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Lasek P., Przypkowski J.

Najstarszy widok Iławy i zamku na Wielkiej Żuławie z 1620 roku w zbiorach Instytutu Sztuki PAN

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 373-380. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Kobyliński Z., Wach D., Rutyna M.

Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Kamionce, st. 9, gm. Iława: wstępne wyniki badań z 2012 roku (z aneksami Anny Gręzak i Elżbiety Jaskulskiej)

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 281-303. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Jagodziński M. F.

Wyniki badań archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 181-203. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Podruczny G.

Fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku

// Ełcki Przegląd Historyczny. - Ełk, 2015. - № 1. - S. 66-83.

Доступно для скачивания

Hochleitner J.

Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej

Dokumenty i materiały

// Echa Przeszłości. - Olsztyn, 2005. - T. VI. - S. 41-58.

Доступно для скачивания

Kontny B.

Topory w kulturach bogaczewskiej i sudowskiej

Studia i artykuły

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 69-97.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 7