От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Lasek P., Przypkowski J.

Najstarszy widok Iławy i zamku na Wielkiej Żuławie z 1620 roku w zbiorach Instytutu Sztuki PAN

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 373-380. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Szczepański S.

"Wykopaliska" w archiwach - archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza Iławskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 233-252. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Podruczny G.

Fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku

// Ełcki Przegląd Historyczny. - Ełk, 2015. - № 1. - S. 66-83.

Доступно для скачивания

Hochleitner J.

Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej

Dokumenty i materiały

// Echa Przeszłości. - Olsztyn, 2005. - T. VI. - S. 41-58.

Доступно для скачивания

Mellin-Wyczółkowska I. u.a

Odkrycie reliktów średniowiecznej zabudowy rynku Starego Miasta w Bartoszycach; o pożytkach zastosowania rozpoznawczych badań geofizycznych w przestrzeni miejskiej

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 365-375.

Доступно для скачивания

Kaczyński B., Mackiewicz A., Zduńska I.

Badania archeologiczne Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w latach 2015-2016

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 343-358.

Доступно для скачивания

Gierszewski A.

Procesy demograficzne wśród ludności rybackiej w rejonie Zalewu Kurońskiego w XVI wieku

Historia Prusów i ludów bałtyjskich

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 59-94.

Доступно для скачивания

Małłek J.

Ludność staropruska a reformacja

Studia i artykuły

// Pruthenia. - Olstyn, 2011. - T. VI. - С. 249-261.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 2