От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Siegień P.

Königsberg i Kaliningrad - między pamięcią, utratą i zapomnieniem

// Problemy rozwoju miast. - 2016. - Vol. 13, № 2. - S. 13-18.

Доступно для скачивания

Kobyliński Z.

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia: realizacja w latach 2012-2016

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 93-112. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Lasek P., Przypkowski J.

Najstarszy widok Iławy i zamku na Wielkiej Żuławie z 1620 roku w zbiorach Instytutu Sztuki PAN

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 373-380. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Klęczar B., Rutyna M.

Stan badań grodzisk województwa warmińsko-mazurskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 7-29. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Podruczny G.

Fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku

// Ełcki Przegląd Historyczny. - Ełk, 2015. - № 1. - S. 66-83.

Доступно для скачивания

Wodzisławski P.

Pola bitew w Polsce jako obiekty zabytkowe

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 249-256.

Доступно для скачивания

Żywiczyński A.

Wschodniopruska pozycja obronna - historia, stan zachowania, badania i zagospodarowanie do celów turystycznych

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 237-247.

Доступно для скачивания

Gonia R.

Twierdza Chełmno - przykład zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego. Możliwości wykorzystania do celów turystycznych

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 231-236.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 3