От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Lasek P., Przypkowski J.

Najstarszy widok Iławy i zamku na Wielkiej Żuławie z 1620 roku w zbiorach Instytutu Sztuki PAN

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 373-380. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Jagodziński M. F.

Wyniki badań archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 181-203. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Podruczny G.

Fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku

// Ełcki Przegląd Historyczny. - Ełk, 2015. - № 1. - S. 66-83.

Доступно для скачивания

Hochleitner J.

Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej

Dokumenty i materiały

// Echa Przeszłości. - Olsztyn, 2005. - T. VI. - S. 41-58.

Доступно для скачивания

Kontny B.

Topory w kulturach bogaczewskiej i sudowskiej

Studia i artykuły

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 69-97.

Доступно для скачивания

Rembisz A.

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 26

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 69-80. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Gackowski J.

Osady obronne ludności kultury łużyckiej po wschodniej stronie dolnej Wisły w świetle wyników dotychczasowych badań

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 55-68. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 3