От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Rembisz A.

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 26

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 69-80. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Gackowski J.

Osady obronne ludności kultury łużyckiej po wschodniej stronie dolnej Wisły w świetle wyników dotychczasowych badań

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 55-68. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Adamczak K. i in.

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26, w świetle badań archeologicznych i przyrodniczych

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 11-20. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Kurzyńska M., Sosnowski W.

Wielokulturowa osada w Grudziądzu - Wielkim Tarpnie (gmina loco, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 4. Nowe źródła do poznania kultury późnej ceramiki wstęgowej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 31-36. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Багужайте-Талачкене С.

Следы античной идеи о лечебных свойствах янтаря в культуре западных балтов

// Янтарь в истории медицины: материалы международной научной конференции. - Калининград, 2016. - С. 53-62.

Доступно для скачивания

Bliujienė A.

Lithuanian Amber Artifacts in the Middle of the First Millennium and their Provenance within the Limits of Eastern Baltic Region

// Baltic Amber. Proceedings of International Interdisciplinary Conference: Baltic Amber in Natural Sciences, Archaeology and Applied Arts. - Vilnius, 2001. - P. 171-186. - (Acta Academiae Artium Vilnensis. Vol. 22).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 18