От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Radzimiński A.

Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów. Historia i źródła

Toruń: Adam Marszałek, 2011. - 146 s.

ISBN: 978-83-7780-035-5

Доступно для скачивания

Wiśniewska A., Wadyl S.

Odkrycie zapinki typu Dollkeim/Kovrovo z Pasymia, pow. Szczytno

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 399-406.

Доступно для скачивания

Wawrzyniak P.

Wyniki rozpoznawczych badań archeologicznych przeprowadzonych w rejonie ul. Młynarskiej i Kilińskiego na Starym Mieście w Nidzicy w 2015 r.

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 387-397.

Доступно для скачивания

Wadyl S., Łapo J.

Wyniki badań sondażowych na grodzisku w Perłach, gm. Węgorzewo, stan. 1 (AZP 13-72)

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 377-385.

Доступно для скачивания

Mellin-Wyczółkowska I. u.a

Odkrycie reliktów średniowiecznej zabudowy rynku Starego Miasta w Bartoszycach; o pożytkach zastosowania rozpoznawczych badań geofizycznych w przestrzeni miejskiej

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 365-375.

Доступно для скачивания

Łapo J.

Zły dzień pana Karrascha. Depozyt destruktów ceramicznych z 1865 roku, odkryty w Mikołajkach, pow. mrągowski

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 359-363.

Доступно для скачивания

Kaczyński B., Mackiewicz A., Zduńska I.

Badania archeologiczne Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w latach 2015-2016

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 343-358.

Доступно для скачивания

Grążawski K.

Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w Działdowie na stanowisku 1b. w latach 2014-2015

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 295-300.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 44