От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

Wadyl S.

Badania weryfikacyjno-sondażowe grodzisk wczesnośredniowiecznych w dorzeczu górnej Drwęcy (Domkowo, Lipowiec, Ornowo-Lesiak, Morliny)

// Grodziska Warmii i Mazur. T. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 109-124. - (Archaeologica Hereditas. T. 2).

Доступно для скачивания

Wadyl S., Łapo J.

Perły, st. 1, woj. Warmińsko-Mazurskie. Badania w roku 2016

// Światowit. - Warszawa, 2018. - T. XIII-XIV (LIV-LV), fasc. A/B. (2015-2016). - S. 267-270.

Доступно для скачивания

Katalog grodzisk Warmii i Mazur. T. 1-2

Warszawa, 2017.

ISBN: 978-83-946496-3-0, 978-83-948352-0-0

Доступно для скачивания

Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom 2

Warszawa, 2017.

ISBN: 978-83-946496-3-0, 978-83-948352-0-0

Доступно для скачивания

Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Tom 1

Warszawa, 2017.

ISBN: 978-83-946496-3-0, 978-83-948352-0-0

Доступно для скачивания

Barbaricum. Tom 11: Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam

Światowit. Supplement series B, Barbaricum

Warszawa: Instytut Archaeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - 659 p.: ill.

Kontny B., Szymański P.

Bałtyjska zapinka z początku późnego okresu wędrówek ludów z Pucka

// Barbaricum. - Warszawa, 2015. - T. 11. - S. 333-350.

Доступно для скачивания

Tondel J.

Książka w dawnym Królewcu Pruskim

83-231-1263-0

Toruń: Wydawnictwo Universytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - 326 S.

Доступно для скачивания

Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M.

Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 48