От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

Wenta J.

Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie Zakonu Niemieckiego w XIII-XIV w.

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Rocznik 83 - Zeszyt 3

Toruń: TNT, 1990. - 150 s.

ISBN: 83-00-02575-8

Доступно для скачивания

Kujot S.

Dzieje prus królewskich. Cz. I-II

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T. XX-XXV, XXIX-XXXI

Toruń, 1913-1924.

Powierski J.

Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza gdańskiego.

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. R. 74

Toruń, 1968.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 1