От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Gierszewski A.

Procesy demograficzne wśród ludności rybackiej w rejonie Zalewu Kurońskiego w XVI wieku

Historia Prusów i ludów bałtyjskich

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 59-94.

Доступно для скачивания

Dobrosielska A., Radzicki B.

Między Cholinun a Rzymem. Zmiana kulturowa jako autopojeza systemu społecznego Prusów

Historia Prusów i ludów bałtyjskich

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 7-57.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 1