От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Żywiczyński A.

Wschodniopruska pozycja obronna - historia, stan zachowania, badania i zagospodarowanie do celów turystycznych

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 237-247.

Доступно для скачивания

Gonia R.

Twierdza Chełmno - przykład zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego. Możliwości wykorzystania do celów turystycznych

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 231-236.

Доступно для скачивания

Czerwińska Emilia, Okoński Jerzy

Działania rewitalizacyjne oraz program turystyczny, edukacyjny i rekreacyjny - doświadczenia firmy "PTG Twierdza Toruń-Fort IV"

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 225-229.

Доступно для скачивания

Anszperger A.

Turystyka forteczna jako element turystyki przyjazdowej do Torunia

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 177-185.

Доступно для скачивания

Dollen B. u. a.

Burgenfahrt 1987 nach Nord-Polen (Vormals Ost- und Westpreussen)

// Burgen und Schlösser: Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege. - 1988. - Bd. 29, № 1. - S. 46-60.

Доступно для скачивания

Ефремов Л. А.

Прусские городища

// Оборонительные сооружения Юго-Восточной Прибалтики: Сборник научных статей. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. - С. 19-30.

Доступно для скачивания

Кулаков В. И.

Дорогами Ульмеригии. Путешествие по прусским землям: исторический путеводитель

Калининград и область

Калининград: Бизнес-Контакт, 2000. - 282 с.: ил.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 5