От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

 1. Древние времена, до VI в. (143)
 2. Племена пруссов, VI - нач. XIII в. (245)
 3. Тевтонский орден, 1224-1525 (472)
 4. Герцогство Пруссия, 1525-1618 (74)
 5. Бранденбург-Пруссия, 1618-1701 (128)
 6. Прусское королевство, 1701-1871 (1418)
 7. Германская Империя, 1871-1919 (1078)
 8. Веймарская республика, 1919-1933 (71)
 9. Третий рейх, 1933-1945 (4168)
 10. Послевоенный период, с 1945 (172)
 1. Войны Тевтонского ордена (391)
 2. Войны со Швецией (74)
 3. Польское наследство, 1733-35 (71)
 4. Семилетняя война (319)
 5. Наполеоновские войны (1068)
 6. Первая Мировая война (989)
 7. Вторая Мировая война (4126)
 1. Археология
 2. Библиография
 3. Военная история
 4. Архитектура (91)
 5. Биографии (2176)
 6. Геральдика (45)
 7. Дипломатия (161)
 8. Знамена и штандарты (34)
 9. Карты и картография (55)
 10. Награды (34)
 11. Нумизматика (28)
 12. Техника и вооружение (368)
 13. Униформа (75)
 14. Фортификация (182)
 15. Янтарная комната (212)
 1. Пруссия (1260)
 2. Россия (4376)
 3. Франция (322)
 4. Польша (121)
 5. Литва (57)
 6. Швеция (22)
 1. Русский (7057)
 2. Английский (214)
 3. Немецкий (423)
 4. Польский (128)
 5. Литовский (6)
 6. Французский (15)
 7. Украинский (1)

Grążawski K.

Koncepcja i wstępne wyniki badań w Kurzętniku i Bratianie

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 367-372.

Доступно для скачивания

Fonferek J., Marcinkowski M., Sieńkowska U.

Badania wykopaliskowe na elbląskim Podzamczu w 2012 roku

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 361-366.

Доступно для скачивания

Gazda D., Jezierska J.

Badania archeologiczne obiektu warownego w Bogdanach w latach 2011-2012

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 317-324.

Доступно для скачивания

Łapo J., Janowski J.

Czy jest tu jeszcze "zamek"? Badania w Zabroście Wielkim, stan. I, "Góra Zamkowa", pow. Węgorzewski

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 311-315.

Доступно для скачивания

Wadyl S.

Ze studiów nad wczesnośredniowieczną ceramiką z pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 275-293.

Доступно для скачивания

Jończyk L.

W królestwie Pikula. Z badań nad obrządkiem pogrzebowym wczesnośredniowiecznej Jaćwieży

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 235-244.

Доступно для скачивания

Pluskowski A. u.a.

The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Eastern Baltic

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 167-174.

Доступно для скачивания

Karczewski M., Karczewska M., Pluskowski A.

Grodzisko Święta Góra w Staświnach w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzieje zasiedlania przed i po podboju krzyżackim

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 175-193.

Доступно для скачивания

Karczewski M., Karczewska M., Pluskowski A.

Późnośredniowieczna i wczesnonowożytna wieś Staświny w komturii brandenburskiej (Polska NE) w świetle źródeł archeologicznych

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 195-203.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 779