От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Serczyk J.

Uniwersytet w Królewcu w XIX i XX wieku jako ośrodek badan historycznych

// Dzieje historiografii Prus Wschodnich i Zachodnich do 1920 roku. - Toruń, 1989. - S. 7-30.

Kozłowski E. F.

Uniwersytet w Królewcu. Zapomniana uczelnia Rzeczypospolitej 1544-1994

Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie RPT PTTK 1994. - 16 S.

Barycz H.

O właściwej roli i przemianach ideowych uniwersytetu Królewieckiego

// Rocznik Olsztyński. - 1959. - T. 2. - S. 245-265.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 1