От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Juga-Szymańska A.

Die Fibel aus Lattenwalde. Die Fibeln A. 67-68 aus dem westbaltischen Kulturkreis

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2011. - T. 12. - P. 36-47: ill., map.

Доступно для скачивания

Budrys S.

Pergalės monumentas Kaliningrade

Vilnius, 1965. - XXVII, [33] p.

Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje. = Appropriation of Spaces in East Prussia during the 20th Century

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. XXIV

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.

Доступно для чтения

Širouchov R.

"Prūsijos" muziejaus archeologijos kolekcijos ir archyvai

// Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai. - Vilnius, 2012. - P. 131-166.

Доступно для скачивания

Širouchovas R.

Nauji prūsų X-XIII a. kapinynų tyrimai vakarų baltų kultūros kontekste

// Lituanistica. - Vilnius, 2011. - № 3 (85). - P. 286-304.

Доступно для скачивания

Kulakov V. I.

Gintaras Kaupe

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2015. - T. 16. - P. 40-48.

Доступно для скачивания

Gudelis V.

Ar būta Kuršių nerijoje pilių

// Kultūros barai. – 1987. - Nr. 6. - P. 60-63.

Šilas V., Sambora H.

Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje: iformacinis leidinys

Vilnius: Mintis, 1990. - 427 p.: iliustr.

ISBN: 5417003670

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 3 из 5