От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

 1. Древние времена, до VI в. (41)
 2. Племена пруссов, VI - нач. XIII в. (105)
 3. Тевтонский орден, 1224-1525 (202)
 4. Герцогство Пруссия, 1525-1618 (47)
 5. Бранденбург-Пруссия, 1618-1701 (44)
 6. Прусское королевство, 1701-1871 (66)
 7. Германская Империя, 1871-1919 (39)
 8. Веймарская республика, 1919-1933 (25)
 9. Третий рейх, 1933-1945 (91)
 10. Послевоенный период, с 1945 (71)
 1. Войны Тевтонского ордена (34)
 2. Войны со Швецией (5)
 3. Семилетняя война (1)
 4. Наполеоновские войны (8)
 5. Первая Мировая война (2)
 6. Вторая Мировая война (63)
 1. Археология (159)
 2. Архитектура (12)
 3. Библиография (2)
 4. Биографии (15)
 5. Военная история (74)
 6. Знамена и штандарты (2)
 7. Карты и картография (9)
 8. Техника и вооружение (43)
 9. Фортификация (13)
 10. Янтарная комната (1)
 1. Пруссия (137)
 2. Россия (44)
 3. Франция (4)
 4. Польша (103)
 5. Литва (14)
 6. Швеция (2)
 1. Польский
 2. Литовский
 3. Русский (14398)
 4. Английский (656)
 5. Немецкий (3600)
 6. Французский (59)
 7. Чешский (4)
 8. Белорусский (6)
 9. Украинский (1)
 10. Латинский (49)
 11. Датский (1)
 12. Нидерландский (1)
 13. Шведский (1)

Samsonowicz H.

Krzyżacy

Warszawa: Agencja Omnipress, 1988. - 70 s.

ISBN: 83-85028-96-X

Доступно для скачивания

Dorna M.

Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309: Studium prozopograficzne

Poznańskie Studia Historyczne

Poznán: Wydawnictwo Poznańskie, 2004. - 429, [1] s., [1] k. złoż. : mapa

ISBN: 83-7177-275-0

Murinius M.

Kronika Mistrzów Pruskich

Olsztyn, 1989.

Wielowiejski J.

Główny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - 225 s.

ISBN: 83-04-00349-x

Доступно для скачивания

Ćwikła Ł.

Udział Łęczycan i Sieradzan w konflikcie Władysława Łokietka z Zakonem Krzyżackim

// Saeculum Christianum. Pismo Historyczne. - Łódź, 2013. - Vol. 20. - P. 33-39.

Доступно для скачивания

Wenta J.

Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie Zakonu Niemieckiego w XIII-XIV w.

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Rocznik 83 - Zeszyt 3

Toruń: TNT, 1990. - 150 s.

ISBN: 83-00-02575-8

Доступно для скачивания

Kondracki J.

Rozwój i stan badań limnologicznych (pozabiologicznych) w Polsce

// Przegląd Geograficzny. - Warszawa, 1954. - T. XXVI, zesz. 2. - S. 3-11.

Доступно для скачивания

Majdanowski S.

Jeziora Polski

// Przegląd Geograficzny. - Warszawa, 1954. - T. XXVI, zesz. 2. - S. 17-50.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 70