От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Každailis A.

Senoji Prusa: ofortai = Das alte Preussen: radierungen

Vilnius: Edukologija, 2012. - 162 s.

ISBN: 9789955207276

Предания, мифы и легенды древней Пруссии

Перекрестки. 2.0

Ольштын, 2015. - 321 с.: ил.

ISBN: 978-83-934214-5-9

Доступно для скачивания

Bliujenė А.

Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika

Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999.

ISBN: 9986230632

Mažiulis V.

Prūsų kalbos paminklai. T. I

Vilnius: Leidykla "Mintis", 1966. - 252 p.

Доступно для скачивания

Kiseliūnaitė D., Simutytė L.

Kuršiu̜ Nerijos vietu̜ vardai

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. - 212 s.

ISBN: 9955-18-036-6

Доступно для скачивания

Kazakevičius V.

Ietigalis sidabru inkrustuota įmova iš Vilkijos

// Archaeologia Lituana. - Vilnius, 2002. - T. 3. - P. 104-121.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 4