От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

Кулаков В. И.

Малый Кауп: две формы обрядности

Archeologia Bałtyjska

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 127-147.

Доступно для скачивания

Mierzyński A. J.

Źródła do mytologii litewskiej. Cz. I-II

Mythologiae Lituanicae Monumenta

Warszawa, 1892-1896.

Доступно для скачивания

Mierzyński A. J.

Źródła do mytologii litewskiej. [Część I.] Od Tacyta do końca XIII wieku

Mythologiae Lituanicae Monumenta

Warszawa: Druk K. Kowalewskiego, 1892. - [1], 155, 5 s.

Доступно для скачивания

Mierzyński A. J.

Źródła do mytologii litewskiej. Część II. Wiek XIV i XV

Mythologiae Lituanicae Monumenta

Warszawa: P. Szymanowski, 1896. - II, II, 154 s.

Доступно для скачивания

Skirmuntt K.

Dzieje Litwy opowiedziane w zarysie

Kraków, 1886. - VII, 151 s., 3 mapy.

Доступно для скачивания

Fischer A.

Etnografia dawnych Prusów

Gdynia: Kasa im. Mianowskiego, 1937. - IV, 53 s.

Доступно для скачивания

Makowski B. X.

Sztuka na Pomorzu: Jej dzieje i zabytki

Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego. IX

Toruń; Warszawa: Instytut Popierania Nauki; Kasa im. Mianowskiego, 1932. - XIV, 250 s.

Доступно для скачивания

Dawny powiat chełmiński

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo bydgoskie. Tom XI, Zesz. 4

Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 5 из 50