От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Ketrzyriski W.

Fontes Olivenses

// Monumenta Poloniae Historica: Pomniki dziejowe Polski. T. VI. - Krakow, 1893. - S. 257-382.

Доступно для скачивания

Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim

Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. T. V

Toruń, 2015. - 288 s.

ISBN: 978-83-63921-18-7

Доступно для скачивания

Bielski M.

Kronika polska Marcina Bielskiego

Zbiór Pisarzow Polskich. Część 4. Tom XI, XII

Warszawa: W drukarni A. Gałęzowskiego, 1829-1830.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 10