От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Aścik K.

O wojskowości Prusów w V-XIII wieku

// Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - Olsztyn, 1968. - Nr. 2. - S. 221-237.

Доступно для скачивания

Steckiewicz J.

Kościół katolicki w obwodzie Kaliningradzkim w latach 1945-2009

Kraków: Czuwajmy, 2013. - 417 s.

ISBN: 978-83-62862-19-1

Доступно для скачивания

Koperkiewicz A.

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy Olsztyn - Las Miejski

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 27-47. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Kobyliński Z., Wach D., Rutyna M.

Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Kamionce, st. 9, gm. Iława: wstępne wyniki badań z 2012 roku (z aneksami Anny Gręzak i Elżbiety Jaskulskiej)

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 281-303. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 10