От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Marcinkowski M. u.a.

Badania na terenie dawnego zamku krzyżackiego w Elblągu

Kronika

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 307-309.

Доступно для скачивания

Ościłowski J.

Jeszcze w sprawie lokalizacji Wallewony-Wisenburga

Polemki - Dyskusje - Recenzje

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 271-286.

Доступно для скачивания

Широухов Р. А., Скворцов К. Н.

Новая публикация материалов могильника Кауп-Вискяутен

Polemki - Dyskusje - Recenzje

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 243-264.

Доступно для скачивания

Białuński G.

Brunon z Kwerfurtu. Pamięć i kult

Społeczeństwo - Kultura - Język

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 167-179.

Доступно для скачивания

Кулаков В. И.

Малый Кауп: две формы обрядности

Archeologia Bałtyjska

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 127-147.

Доступно для скачивания

Jagodziński M. F.

Źródła pisane i archeologiczne o przynależności etnokulturowej rejonu ujścia Wisły od I do IX wieku

Archeologia Bałtyjska

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 97-126.

Доступно для скачивания

Gierszewski A.

Procesy demograficzne wśród ludności rybackiej w rejonie Zalewu Kurońskiego w XVI wieku

Historia Prusów i ludów bałtyjskich

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 59-94.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 35