От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

Omilanowska M.

Cesarz Wilhelm II i jego inicjatywy architektoniczne na wschodnich rubieżach Cesarstwa Niemieckiego

// Sztuka w kręgu władzy : materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin. Warszawa 2009 - pp. 245-266

Доступно для скачивания

Kalinka W. X.

Sejm Czteroletni. T. 1-2

Kraków, 1880-1881.

Kalinka W. X.

Sejm Czteroletni. T. I-II

Dzieła Ks. Waleryana Kalinki. T. V-VIII

Kraków, 1895-1896.

Четвёртое издание

Доступно для скачивания

Bursztyn: Wczoraj, dziś, jutro

Gdańsk, 2018. - 360 s.

ISBN: 978-83-62390-14-4

Доступно для скачивания

Wiloch-Kozlowska R., Kościński B.

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku przy ulicy Grodzkiej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 505-511. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Polak Z.

Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Grodzkiej w Gdańsku, na terenie dawnego grodu książęcego i zamku krzyżackiego

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 471-480. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Hoffmann M. J., Koperkiewicz A. C.

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Olsztynie w świetle wykopalisk archeologicznych i źródeł historycznych

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 431-443. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Badura M.

Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego - wstępne wyniki badań

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 403-410. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 50