От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

Wielowiejski J.

Główny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.

Górski K.

Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie

Artykuły i materiały

// Komunikaty Mazursko-Warminskie. - Olsztyn, 1982. - № 3 (157). - S. 151-168.

Доступно для скачивания

Górski K.

Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego

Wrocław; Warszawa; Krakólw; Gdansk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 245 s.

Доступно для скачивания

Кулаков В. И.

Малый Кауп: две формы обрядности

Archeologia Bałtyjska

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 127-147.

Доступно для скачивания

Mierzyński A. J.

Źródła do mytologii litewskiej. Cz. I-II

Mythologiae Lituanicae Monumenta

Warszawa, 1892-1896.

Доступно для скачивания

Mierzyński A. J.

Źródła do mytologii litewskiej. [Część I.] Od Tacyta do końca XIII wieku

Mythologiae Lituanicae Monumenta

Warszawa: Druk K. Kowalewskiego, 1892. - [1], 155, 5 s.

Доступно для скачивания

Mierzyński A. J.

Źródła do mytologii litewskiej. Część II. Wiek XIV i XV

Mythologiae Lituanicae Monumenta

Warszawa: P. Szymanowski, 1896. - II, II, 154 s.

Доступно для скачивания

Skirmuntt K.

Dzieje Litwy opowiedziane w zarysie

Kraków, 1886. - VII, 151 s., 3 mapy.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 47