От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Przybytek D.

Kto założył Królewiec?

// Borussia. - Olsztyn, 1992. - № 1. - S. 45-49.

Murinius M.

Kronika Mistrzów Pruskich

Olsztyn, 1989.

Urbańczyk P.

Geneza wczesnośredniowiecznych metalowych pochew broni białej ze stanowisk kultury pruskiej

// Przegląd Archeologiczny. T. 26. - 1978. - S. 123-128.

Jaskanis J.

Obrządek pogrzebowy zachodnich bałtów u schyłku Starożytności (I-V w.n.e.)

Biblioteka Archeologiczna. T. 23

Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974.

Kujot S.

Dzieje prus królewskich. Cz. I-II

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T. XX-XXV, XXIX-XXXI

Toruń, 1913-1924.

Flisowski Z.

Westerplatte

Warszawa, 1960.

Dąbrowski F.

Wspomnienia z obrony Westerplatte: (Wspomnienia i dokumenty)

Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1957.

Wańkowicz M.

Westerplatte

Warszawa, 1959.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 19