От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Vossberg H.

Zur Münzgeschichte der Stadt Danzig

// Koehne's Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. - 1846. - Jg. 6. - S. 269-347.

Доступно для скачивания

Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges

Kriegsursachenforschung. Band 2

Viöl: Archiv-Edition, 1995. - XXVII, 488 S.

Репринт издания 1939 г.

ISBN: 3-927933-48-1

Доступно для скачивания

Длугош Я.

Грюнвальдская битва

Литературные памятники

М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. - 210, [3] с.: [1] л., ил.

Доступно для скачивания

Трень И.

Из истории культуры Польши в Инстербурге

Исследования

// Балтийский альманах. - Калининград, 2012. - № 11. - С. 37-39.

Доступно для скачивания

Dybkowska A., Żaryn J., Żaryn M.

Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Augusiewicz S., Jasiński J., Oracki T.

Wybitni Polacy w Królewcu. XVI–XX wiek

Olsztyn: Littera, 2005. - 352 s.

Dzieje Chełmna i jego regionu: Zarys monograficzny

Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace popularnonaukowe. Nr. 9

Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1968. - 553 s.

Доступно для скачивания

Chrzanowski T., Kornecki M.

Chełmno

Pomorze w zabytkach sztuki

Wrocław; Warszawa; Kraków, 1991. - 223 s.

ISBN: 83-04-03234-1

Доступно для скачивания

Prussian Poland

Handbooks Prepared under the Direction of the Historical Section of the Foreign Office. No. 45

London: H. M. Stationery Office, 1920. - [4], 58 p.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 33