От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Tischler O., Kemke H.

Ostpreußische Altertümer aus der Zeit der grossen Gräberfelder nach Christi Geburt.

Königsberg i. Pr.: In Kommission bei Wilh. Koch, 1902. - 86 S.

Tischler O.

Bericht über die prähistorisch-anthropologischen Arbeiten der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft

// Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft. - Königsberg, 1877. - Bd. 18. - S. 268-278.

Wiloch-Kozlowska R., Kościński B.

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku przy ulicy Grodzkiej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 505-511. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Polak Z.

Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Grodzkiej w Gdańsku, na terenie dawnego grodu książęcego i zamku krzyżackiego

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 471-480. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Badura M.

Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego - wstępne wyniki badań

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 403-410. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Grążawski K.

Z badań nad pograniczem slowiańsko-pruskim na ziemi lubawskiej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 395-402. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Bojarski J., Chudziak W.

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowiska 1, 2 i 4 (badania w latach 2005-2007)

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 293-310. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Nowakowski A.

Arms and armour in the medieval Teutonic Order's state in Prussia

Studies on the History of Ancient and Medieval Art of Warfare. Volume II

Łódź: Oficyna Naukowa MS, 1994. - 161 S.

ISBN: 83-85874-01-1

Доступно для скачивания

Kulakov V. I.

Die Runen des Samlands: Funde Saison 2001

// Archaeologia Baltica. - Klaipėda, 2006. - Vol. 6. - P. 152-157.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 23