От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Dzieje Chełmna i jego regionu: Zarys monograficzny

Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace popularnonaukowe. Nr. 9

Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1968. - 553 s.

Доступно для скачивания

Chrzanowski T., Kornecki M.

Chełmno

Pomorze w zabytkach sztuki

Wrocław; Warszawa; Kraków, 1991. - 223 s.

ISBN: 83-04-03234-1

Доступно для скачивания

Dorawa M.

Chełmżyńska katedra Świętej Trójcy

Kraków: FIDES, 2003. - 160 s.

ISBN: 83-89016-20-6, 83-89016-21-4

Доступно для скачивания

Górski K.

Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego

Wrocław; Warszawa; Krakólw; Gdansk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 245 s.

Доступно для скачивания

Кулаков В. И.

Малый Кауп: две формы обрядности

Archeologia Bałtyjska

// Pruthenia. - Olstyn, 2013. - T. VIII. - С. 127-147.

Доступно для скачивания

Mierzyński A. J.

Źródła do mytologii litewskiej. [Część I.] Od Tacyta do końca XIII wieku

Mythologiae Lituanicae Monumenta

Warszawa: Druk K. Kowalewskiego, 1892. - [1], 155, 5 s.

Доступно для скачивания

Skirmuntt K.

Dzieje Litwy opowiedziane w zarysie

Kraków, 1886. - VII, 151 s., 3 mapy.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 10