От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim

Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. T. V

Toruń, 2015. - 288 s.

ISBN: 978-83-63921-18-7

Доступно для скачивания

Steckiewicz J.

Kościół katolicki w obwodzie Kaliningradzkim w latach 1945-2009

Kraków: Czuwajmy, 2013. - 417 s.

ISBN: 978-83-62862-19-1

Доступно для скачивания

Kiseliūnaitė D., Simutytė L.

Kuršiu̜ Nerijos vietu̜ vardai

Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. - 212 s.

ISBN: 9955-18-036-6

Доступно для скачивания

Szczepański S.

"Wykopaliska" w archiwach - archeologia archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk Pojezierza Iławskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 233-252. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Hochleitner J.

Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej

Dokumenty i materiały

// Echa Przeszłości. - Olsztyn, 2005. - T. VI. - S. 41-58.

Доступно для скачивания

Дворецкий Е.

Замланд. Кранц и Куршская коса в старых открытках

Калининград; Гамбург, 2019. - 248 с.

ISBN: 978-3-936112-64-1

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 6