От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Pospieszny K.

Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 336 s.

ISBN: 978-83-231-3084-0

Ketrzyriski W.

Fontes Olivenses

// Monumenta Poloniae Historica: Pomniki dziejowe Polski. T. VI. - Krakow, 1893. - S. 257-382.

Доступно для скачивания

Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim

Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. T. V

Toruń, 2015. - 288 s.

ISBN: 978-83-63921-18-7

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 20