От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Biermann F., Herrmann Ch., Koperkiewicz A.

Alt Wartenburg / Barczewko na Warmii. Początki miasta średniowiecznego i jego fortyikacje

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 49-70. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Gazda D., Jezierska J., Konik J., Szląz P.

Badania Archeologicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej obiektów warownych w Starym Dzierzgoniu i Bogdanach w latach 2009-2012

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 135-180. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Wiloch-Kozlowska R., Kościński B.

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku przy ulicy Grodzkiej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 505-511. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Polak Z.

Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Grodzkiej w Gdańsku, na terenie dawnego grodu książęcego i zamku krzyżackiego

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 471-480. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Dzieje Chełmna i jego regionu: Zarys monograficzny

Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace popularnonaukowe. Nr. 9

Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1968. - 553 s.

Доступно для скачивания

Niekrasz L.Z.

Gdzie jesteście Prusai?

Warszawa: J.J. Jacek Jutrzenka, 2012. - 224 S.

ISBN: 978-83-934245-0-4

Доступно для скачивания

Kaczyński B., Mackiewicz A., Zduńska I.

Badania archeologiczne Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w latach 2015-2016

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 343-358.

Доступно для скачивания

Grążawski K.

Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w Działdowie na stanowisku 1b. w latach 2014-2015

Materiały

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 295-300.

Доступно для скачивания

Grążawski K.

Koncepcja i wstępne wyniki badań w Kurzętniku i Bratianie

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa-Białystok, 2015. - T. 1. - S. 367-372.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 2