От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Уточняющий поиск

 1. Древние времена, до VI в.
 2. Племена пруссов, VI - нач. XIII в.
 3. Веймарская республика, 1919-1933
 4. Тевтонский орден, 1224-1525 (1592)
 5. Герцогство Пруссия, 1525-1618 (621)
 6. Бранденбург-Пруссия, 1618-1701 (727)
 7. Прусское королевство, 1701-1871 (3364)
 8. Германская Империя, 1871-1919 (1921)
 9. Третий рейх, 1933-1945 (5340)
 10. Послевоенный период, с 1945 (1827)
 1. Войны Тевтонского ордена (90)
 2. Войны со Швецией (14)
 3. Польское наследство, 1733-35 (5)
 4. Семилетняя война (29)
 5. Наполеоновские войны (37)
 6. Первая Мировая война (28)
 7. Вторая Мировая война (54)
 1. Археология (366)
 2. Архитектура (36)
 3. Библиография (11)
 4. Биографии (109)
 5. Военная история (136)
 6. Геральдика (5)
 7. Дипломатия (7)
 8. Знамена и штандарты (3)
 9. Карты и картография (13)
 10. Нумизматика (10)
 11. Техника и вооружение (16)
 12. Униформа (2)
 13. Фортификация (34)
 14. Янтарная комната (2)
 1. Пруссия (603)
 2. Россия (219)
 3. Франция (14)
 4. Польша (80)
 5. Литва (29)
 6. Швеция (5)
 1. Русский (818)
 2. Английский (93)
 3. Немецкий (287)
 4. Польский (118)
 5. Литовский (6)
 6. Французский (3)
 7. Латынь (3)
 8. Датский (1)

Wiloch-Kozlowska R., Kościński B.

Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku przy ulicy Grodzkiej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 505-511. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Polak Z.

Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Grodzkiej w Gdańsku, na terenie dawnego grodu książęcego i zamku krzyżackiego

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 471-480. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Badura M.

Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego - wstępne wyniki badań

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 403-410. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Grążawski K.

Z badań nad pograniczem slowiańsko-pruskim na ziemi lubawskiej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 395-402. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Bojarski J., Chudziak W.

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo kujawsko-pomorskie), stanowiska 1, 2 i 4 (badania w latach 2005-2007)

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 293-310. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Rembisz A.

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 26

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 69-80. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Gackowski J.

Osady obronne ludności kultury łużyckiej po wschodniej stronie dolnej Wisły w świetle wyników dotychczasowych badań

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 55-68. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Adamczak K. i in.

Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26, w świetle badań archeologicznych i przyrodniczych

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 11-20. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Kurzyńska M., Sosnowski W.

Wielokulturowa osada w Grudziądzu - Wielkim Tarpnie (gmina loco, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 4. Nowe źródła do poznania kultury późnej ceramiki wstęgowej

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 31-36. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Буайе Р.

Викинги: История и цивилизация

СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. - 416 с.: ил.

ISBN: 978-5-91852-100-7

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 4 из 127