От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Jackiewicz-Garniec M., Garniec M.

Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Górne Prusy, Warmia, Mazury

Olsztyn, 2009. - 447 S.

ISBN: 83-912840-4-2, 9788391284049

Доступно для скачивания

Samsonowicz H.

Krzyżacy

Warszawa: Agencja Omnipress, 1988. - 70 s.

ISBN: 83-85028-96-X

Доступно для скачивания

Dorna M.

Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309: Studium prozopograficzne

Poznańskie Studia Historyczne

Poznán: Wydawnictwo Poznańskie, 2004. - 429, [1] s., [1] k. złoż. : mapa

ISBN: 83-7177-275-0

Murinius M.

Kronika Mistrzów Pruskich

Olsztyn, 1989.

Ćwikła Ł.

Udział Łęczycan i Sieradzan w konflikcie Władysława Łokietka z Zakonem Krzyżackim

// Saeculum Christianum. Pismo Historyczne. - Łódź, 2013. - Vol. 20. - P. 33-39.

Доступно для скачивания

Wenta J.

Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie Zakonu Niemieckiego w XIII-XIV w.

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Rocznik 83 - Zeszyt 3

Toruń: TNT, 1990. - 150 s.

ISBN: 83-00-02575-8

Доступно для скачивания

Zonenberg S.

Kronika Wiganda z Marburga

Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1994. - 105 s.

ISBN: 83-7096-084-7, 9788370960841

Доступно для скачивания

Dobry A.

Rzeźba Chrystusa w Ogrójcu ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

// Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. - 1993. - T. 80. - S. 107-130.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 22