От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Wielowiejski J.

Główny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - 225 s.

ISBN: 83-04-00349-x

Доступно для скачивания

Natuniewicz M.

Nowe znaleziska ze starych wykopalisk: Zabytki z okresu wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum w Elblągu

// Archeologia ziem pruskich: nieznane zbiory i materiały archiwalne: międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda - 15-17. X. 1998. - Olsztyn, 1998. - S. 115-131.

Доступно для скачивания

Rudnicki M.

Ażurowa tarczka z Kielar: przyczynek do badań nad dalekosiężnymi powiązaniami grupy olsztyńskiej

// Światowit. - Warszawa, 2011. - T. VIII (XLIX) Fasc. B (2009-2010). - S. 119-132, Pl. 49-53.

Доступно для скачивания

Bartoś M., Zalewska B.

Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur

Olsztyn: Borussia, 2003. - 96 s.

ISBN: 83-89233-03-7

Omilanowska M.

Odrobina Norwegii w Puszczy Rominckiej

// Gangliony pękają mi od niewyrażalnych myśli. - Warszawa, 2019. - S. 233-246.

Доступно для скачивания

Szymański P.

Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim

Światowit: Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages. 10

Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 238 S.

ISBN: 8387496197, 9788387496197

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 7