От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Белинцева И. В.

Królewiec w percepcji rosyjskich autorow konca XVII-XVIII wiekow

// Miasto i jego tozsamosc. Problemy dziedzictwa i rozwoju. Materialy seminaryjny. Gdaṅsk, 4-5 marca 1998. - Gdaṅsk, Politechnika Gdaṅska, 1998. - S. 119-127.

Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim

Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. T. V

Toruń, 2015. - 288 s.

ISBN: 978-83-63921-18-7

Доступно для скачивания

Podruczny G.

Fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku

// Ełcki Przegląd Historyczny. - Ełk, 2015. - № 1. - S. 66-83.

Доступно для скачивания

Pokrzywnicki J.

Fortyfikacje Piławy w XIX wieku. Historia i stan zachowania

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 73-84.

Доступно для скачивания

Podruczny G.

Zapomniany arsenał obronny w Ostródzie. Nieznane dzieło pruskiej architektury obronnej z I połowy XIX wieku

// Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji. - Toruń, 2013. - S. 65-72.

Доступно для скачивания

Hochleitner J.

Zwyczaje adwentowe w XVI-XVIII wieku w dorocznym kalendarzu chłopów Warmii południowej

Dokumenty i materiały

// Echa Przeszłości. - Olsztyn, 2005. - T. VI. - S. 41-58.

Доступно для скачивания

Kalinka W. X.

Sejm Czteroletni. T. 1-2

Kraków, 1880-1881.

Kalinka W. X.

Sejm Czteroletni. T. I-II

Dzieła Ks. Waleryana Kalinki. T. V-VIII

Kraków, 1895-1896.

Четвёртое издание

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 6