От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Kobyliński Z.

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia: realizacja w latach 2012-2016

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 2. Nowe badania i interpretacje. - Warszawa, 2016. - S. 93-112. - (Archaeologica Hereditas. 07).

Доступно для скачивания

Klęczar B., Rutyna M.

Stan badań grodzisk województwa warmińsko-mazurskiego

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 7-29. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Грабеньский В.

История польского народа

Народы Земли

Мн.: МФЦП, 2006. - 800 с.: ил.

ISBN: 985-454-300-5

Доступно для скачивания

Грабеньский В.

История польского народа

СПб., 1910. - 599 с.

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 17