От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter

Ordines militares: Colloquia Torunensia Historica. VI

Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991. - 184 s.

ISBN: 83-231-0266-X

Доступно для скачивания

Górski K.

Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego

Wrocław; Warszawa; Krakólw; Gdansk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - 245 s.

Доступно для скачивания

Jasiński K.

Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez krzyżaków w latach 1308-1309

// Zapiski Historyczne. - 1966. - T. XXXI, z. 3. - S. 7-61.

Доступно для скачивания

Prekop D.

Wojna zakonu krzyzackiego z Litwa w latach 1283-1325

Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. - 188 S.

ISBN: 8377808714, 978-8377808719

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 3