От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Trupinda J.

O pomieszczeniach kancelarii i archiwum wielkiego mistrza w Malborku na podstawie źródeł pisanych w XIV i XV w.

// Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001. - Malbork, 2002. - S. 255-273.

Доступно для скачивания

Semiańczuk H.

Wiedza geograficzna w Zakonie Krzyżackim o ziemiach białoruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV w.

// Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001. - Malbork, 2002. - S. 225-234.

Доступно для скачивания

Jóźwiak S.

Pieczęcie urzędników krzyżackich jako źródła do badań nad funkcjonowaniem administracji terytorialnej w państwie zakonnym w Prusach w XIV i początkach XV w.

// Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001. - Malbork, 2002. - S. 167-176.

Доступно для скачивания

Jabłońska E.

Konserwacja 16 tabliczek woskowych z zapiskami sądowymi komturstwa gdańskiego ze zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

// Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001. - Malbork, 2002. - S. 133-148.

Доступно для скачивания

Grzegorz M.

Kancelaria wielkich mistrzów - aspekty jej organizacji i działalności

// Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001. - Malbork, 2002. - S. 119-131.

Доступно для скачивания

Grabowski J.

Źródła do dziejów stosunków Polski z Zakonem Krzyżackim w Prusach w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

// Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001. - Malbork, 2002. - S. 107-118.

Доступно для скачивания

Czaja R.

Księgi wielkich szafarzy Zakonu Krzyżackiego w Prusach

// Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001. - Malbork, 2002. - S. 35-43.

Доступно для скачивания

Chodyński A. R.

Malborska Turris Chartularia. Rozważania o genezie kancelarii krzyżackiej

// Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Malbork 18-19 X 2001. - Malbork, 2002. - S. 25-33.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 17