От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Łowmiański H.

Prusy-Litwa-Krzyżacy

Klasycy historiografii

Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. - 480, [4] s.

ISBN: 83-06-01711-0

Доступно для скачивания

Jakubowska B.

Motyw z księgi Genesis na kapitelu w malborskim Wielkim Refektarzu

// Rocznik Historii Sztuki. - Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990. - T. XVIII. - S. 5-30.

Доступно для скачивания

Предания, мифы и легенды древней Пруссии

Перекрестки. 2.0

Ольштын, 2015. - 321 с.: ил.

ISBN: 978-83-934214-5-9

Доступно для скачивания

Pospieszny K.

Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 336 s.

ISBN: 978-83-231-3084-0

Ketrzyriski W.

Fontes Olivenses

// Monumenta Poloniae Historica: Pomniki dziejowe Polski. T. VI. - Krakow, 1893. - S. 257-382.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 19