От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Dobry A.

Rzeźba Chrystusa w Ogrójcu ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

// Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. - 1993. - T. 80. - S. 107-130.

Доступно для скачивания

Zonenberg S.

Kronika Wiganda z Marburga

Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1994. - 105 s.

ISBN: 83-7096-084-7, 9788370960841

Доступно для скачивания

Zonenberg S.

Pochodzenie kronikarza Wiganda z Marburga

// Zapiski Historyczne. - 1994. - T. LIX, z. 1. - S. 97-107.

Доступно для скачивания

Powierski J.

Chronologia stosunków pomorsko-krzyżackich w latach 1236-1242

// Komunikaty Mazursko-Warmińskie. - Olsztyn, 1970. - № 2. - S. 167-192.

Доступно для скачивания

Broda M.

Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV–XV wieku

Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2013. - 226 S.

ISBN: 978-83-242-2267-4

Доступно для скачивания

Łowmiański H.

Prusy-Litwa-Krzyżacy

Klasycy historiografii

Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. - 480, [4] s.

ISBN: 83-06-01711-0

Доступно для скачивания

Jakubowska B.

Motyw z księgi Genesis na kapitelu w malborskim Wielkim Refektarzu

// Rocznik Historii Sztuki. - Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990. - T. XVIII. - S. 5-30.

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 19