От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней
Главная > Библиография

Wielowiejski J.

Główny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego

Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - 225 s.

ISBN: 83-04-00349-x

Доступно для скачивания

Natuniewicz M.

Nowe znaleziska ze starych wykopalisk: Zabytki z okresu wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum w Elblągu

// Archeologia ziem pruskich: nieznane zbiory i materiały archiwalne: międzynarodowa konferencja pod patronatem wojewody olsztyńskiego, Ostróda - 15-17. X. 1998. - Olsztyn, 1998. - S. 115-131.

Доступно для скачивания

Rudnicki M.

Ażurowa tarczka z Kielar: przyczynek do badań nad dalekosiężnymi powiązaniami grupy olsztyńskiej

// Światowit. - Warszawa, 2011. - T. VIII (XLIX) Fasc. B (2009-2010). - S. 119-132, Pl. 49-53.

Доступно для скачивания

Szymański P.

Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim

Światowit: Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages. 10

Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 238 S.

ISBN: 8387496197, 9788387496197

Доступно для скачивания

Jagodziński M. F.

Wyniki badań archeologicznych grodzisk w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach

// Grodziska Warmii i Mazur. Cz. 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze. - Warszawa, 2013. - S. 181-203. - (Archaeologica Hereditas. 02).

Доступно для скачивания

Kontny B.

Topory w kulturach bogaczewskiej i sudowskiej

Studia i artykuły

// Materiały do Archeologii Warmii i Mazur. - Warszawa; Białystok; Olsztyn, 2018. - T. 2. - S. 69-97.

Доступно для скачивания

Rembisz A.

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 26

// XVI Sesja Pomorzoznawcza, 22-24.11.2007 r., Szczecin. - Szczecin, 2009. - Cz. 1. - S. 69-80. - (Acta Archaeologica Pomoranica. III).

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 4