От Вислы до Немана. С древнейших времён до наших дней

Rose J. H.

The revolutionary and Napoleonic era, 1789-1815

Cambridge Historical Series

Cambridge: Cambridge University Press, 1907. - vi, [2], 388 p.

6-е издание, переработанное

Доступно для скачивания

Rothenberg G. E.

The Napoleonic Wars

London: Cassell, 1999. - 224 p.

ISBN: 0-304-352-675

Доступно для скачивания

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica: Yearbook for the Study of the Military Orders. Vol. XVII

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. XVII

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2012. - 226 S.

Доступно для скачивания

Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. XVI

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2011. - 342 S.

Доступно для скачивания

Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. VI

Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991. - 184 s.

ISBN: 83-231-0266-X

Доступно для скачивания

Sloane W. M.

Life of Napoleon Bonaparte. Volume III

New York: The Century Co., 1906. - XII, 270 p.

Доступно для скачивания

Wartenburg M. Y.

Napoleon as a General. 2 Vols.

The Wolseley Series. Book 7

London, 1902.

Доступно для скачивания

Morton N.

The Medieval Military Orders 1120-1314

Seminar Studies

London; New York: Routledge, 2014.

ISBN: 978-1-4082-4958-1

Доступно для скачивания

Размер страницы: 10 | 20 | 50 | 100
Стр. 1 из 10